ČAD Blansko a.s.
Nádražní 2369/10, 678 20 Blansko
IČ: 49454641, DIČ: CZ49454641

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně v oddíle B č. vložky 1171

Bezpečnostní poradce DGSA

Dne 1.7.2001 vstoupilo v platnost restrukturalizované znění Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – Dohody ADR.Podle ustanovení 1.8.3.1. musí každý podnik, jehož činnosti zahrnují silniční přepravu nebezpečných věcí nebo s touto přepravou související operace jako balení,naklád­ka,vykládka apod. jmenovat bezpečnostního poradce ADR. Návazně byl zákonem č.175/2002 Sb., novelizován zákon č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, který ukládá v par.23 všem odesilatelům a do­pravcům nebezpečných věcí s účinností od 1.12.2002 ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravy ADR.

Naše firma se přepravou nebezpečných zabývá již dlouhou dobu, bylo pro to logickým krokem, že jsme ve smyslu výše uvedených právních předpisů vyškolili vlastní zaměstnance.

Proto bychom Vám chtěli nabídnout služby našich bezpečnostních poradců.

V rámci této služby Vám zajistíme:
  1. Provedení jednorázového zjišťovacího auditu
  2. Výkon funkce Bezpečnostního poradce DGSA
  3. Proškolení personálu Vaší firmy z problematiky ADR.
  4. Zpracování povinné roční zprávy pro vedení podniku a orgán veřej­né správy
  5. Zpracování zpráv o mimořádných událostech
V případě Vašeho zájmu o tuto službu jsou kontaktní osoboy:

Jaromír Chalupník

tel: 516 426 315
mobil: 602 504 715
e-mail: chalupnik@cadblansko.cz

Petr Nenadál

tel: 565 322 323
mobil: 602 115 558
e-mail: nenadal@cadblansko.cz
13.1.2014 v rubrice: Nákladní doprava Autor: Jaromír Chalupník
 
© ČAD Blansko a.s.  posta@cadblansko.cz Poslední aktualizace: 24.6.22