ČAD Blansko a.s.
Nádražní 2369/10, 678 20 Blansko
IČ: 49454641, DIČ: CZ49454641

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně v oddíle B č. vložky 1171

Optimalizace autobusového terminálu Blansko - srpen 2017

Oficiální název stavby Optimalizace autobusového terminálu Blansko v sobě skrývá celkovou rekonstrukci stávajícího autobusového nádraží, tzn. odstranění staveb a zařízení sloužících po všechna léta k zajištění provozu autobusového nádraží a následné vybudování nového autobusového terminálu. Dlouho avizovaná rekonstrukce se blíží, prvním stavebním zásahem je již probíhající stavba části cyklostezky, která musí být ukončena před samotnou optimalizací.

S blížící se stavbou bude nutno provést několik organizačních záležitostí, které omezí provoz na autobusovém nádraží. První stavební zásahy se mimo jiné budou týkat provozní budovy a vynutí si zrušení kanceláře předprodeje a informací a dispečinku osobní dopravy (dále jen dispečink). Následné práce potom přímo omezí dopravní provoz, tzn. harmonogram odjezdů a příjezdů linek IDS JMK a městské hromadné dopravy.

Dispečink bude v začátku provizorně přemístěn do buňky umístěné vedle odpočívárny řidičů, další přemístění v rámci stavby bude řešeno operativně v souvislosti s postupem prací.
Personální obsazení dispečinku bude beze změny, vedoucí pracoviště zástupce náměstka dopravy Bc. Martin Pivoňka, dispečeři Miroslav Hamřík a František Nejezchleb.

Pracovní doba

 • ranní směna

  pondělí – pátek 5.00 – 13.00

 • odpolední směna

  pondělí – pátek 13.00 – 21.00.

Telefonní kontakty

 • zástupce náměstka dopravy 602 506 983
 • dispečeři 606 727 278

*upozorňujeme, že pevné telefonní číslo 516 418 610 bude zrušeno.**

První zásadní omezení se týká kanceláře předprodeje a informací, která ukončí provoz dne 16. srpna 2017. Ve dnech 17., 18. a 21. srpna 2017 proběhne fyzické přestěhování a provoz v nových prostorách bude zahájen dne 22. srpna 2017. Nové prostory pracoviště budou situovány v sídle společnosti na adrese Nádražní 2369/10 v přízemí administrativní budovy (naproti hotelu Macocha přes ulici).
V pravé polovině podlaží se nalézá pracoviště České pojišťovny, pracoviště kanceláře předprodeje a informací bude umístěno v levé polovině. Provoz bude zajištěn rovnocenně jako v současném působišti třemi pracovnicemi, které zajistí veškerou agendu.

Vchod od autobusového nádraží bude do kanceláře možný z kruhového objezdu na ulici Svitavská nebo z přechodu pro chodce u hotelu Macocha.

Personální obsazení bude beze změny, provoz kanceláře zajistí pracovnice Lenka Blažková, Lenka Konečná a Martina Zukalová.

Pracovní doba

 • pondělí 7.30 – 15.30
 • úterý 7.00 – 15.00
 • středa 7.30 – 15.30
 • čtvrtek 7.00 – 15.00
 • pátek 7.00 – 15.00.

Telefonní kontakty

 • Lenka Blažková 516 426 340
 • Lenka Konečná 516 426 342
 • Martina Zukalová 516 426 341.

Tato informace pro všechny uživatele služeb autobusového nádraží je první z řady informací, které budou přímo souviset s Optimalizací autobusového terminálu, a které budou na našich stránkách www.cadblansko.cz umístěny. Mimo tento způsob předávání informací budeme též důležité informace poskytovat v písemných materiálech prostřednictvím řidičů osobní dopravy v autobusech a vyvěšením na určených místech v prostorách autobusového nádraží. Současně žádáme a prosíme všechny uživatele veřejné autobusové dopravy o zachování trpělivosti a tolerance, neboť stavba s sebou jistě přinese neočekávané situace. Postupem stavebních prací bude omezen pohyb po autobusovém nádraží, bude upraven provoz na odjezdových stáních a bude přemístěn provoz linek městské hromadné dopravy. Informace o těchto změnách připravíme a uveřejníme včas, jakmile budou aktuální a budou vyřízeny a schváleny veškeré úkony s tím spojené.

3.10.2017 v rubrice: Osobní doprava Autor: Richard Maňoušek
 
© ČAD Blansko a.s.  posta@cadblansko.cz Poslední aktualizace: 31.8.18