ČAD Blansko a.s.
Nádražní 2369/10, 678 20 Blansko
IČ: 49454641, DIČ: CZ49454641

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně v oddíle B č. vložky 1171

Projekt autobusové nádraží

obrázek: eu_mmr_e.jpg; rozlišení: 700 × 115 px; velikost 14 kb;

ČAD Blansko a. s. realizuje projekt s názvem „Optimalizace autobusového terminálu Blansko“, reg. č. CZ.06.1.37/0.0/0­.0/16_029/0001896, který je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR z Integrovaného regionálního operačního programu.

Cílem projektu je kompletní modernizace a optimalizace autobusového terminálu ve městě Blansko, čímž dojde k zatraktivnění terminálu pro uživatele hromadné dopravy. V rámci projektu bude realizována také výstavba parkovacích míst pro kola, která podpoří preferenci hromadné dopravy a podpoří rozvoj udržitelné dopravy. Aktivity projektu přispějí k většímu komfortu cestujících a podpoře cyklistické dopravy v regionu.

Tisková zpráva

ČAD Blansko a.s. představilo projekt nového autobusového nádraží.

obrázek: an_blansko_1_m.jpg; rozlišení: 460 × 230 px; velikost 34 kb;
obrázek: an_blansko_2_m.jpg; rozlišení: 460 × 230 px; velikost 34 kb;

Moderní stavba ze skla a kovu s prvky dřeva, vhodně zapadající do charakteru krajiny Moravského krasu bude tvořit po realizaci důstojnou vstupní bránu do této chráněné krajinné oblasti i do samotného města Blansko.

Akciová společnost ČAD Blansko jako soukromý investor seznámila vedení města Blansko a prostřednictvím médií i širokou veřejnost s projektem Optimalizace autobusového terminálu Blansko.

Na výstavbu nového moderního autobusového terminálu, který by měl vyrůst na místě stávajícího autobusového nádraží, hodlá společnost čerpat dotační prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu.

Samotný areál bude sestávat ze zastřešené plochy určené pro odbavení cestujících se šestnácti samostatnými odjezdovými stanovišti, z čehož budou čtyři pro autobusy MHD, dále z plochy určené pro odstavení parkujících autobusů a nádražní budovy, která poskytne zázemí pro cestující a obslužný personál dopravce.

Jednotlivá odjezdová stanoviště budou podél komunikace na ulici Svitavské zastřešena prosklenou vzdušnou konstrukcí a na nástupních ostrůvcích podél řeky Svitavy budou přístřešky pro cestující.

Komfort pro cestující bude zajištěn v prosklené čekárně, vybavené sociálním zázemím, automaty s občerstvením a možností zakoupení jízdního dokladu nebo poskytnutí informace v kanceláři informací a předprodeje.

obrázek: an_blansko_3_m.jpg; rozlišení: 460 × 230 px; velikost 22 kb;

Zázemí pro personál nádraží bude tvořeno kanceláří dispečinku a denní místností pro řidiče včetně sociálního zázemí. Terminál umožní využití kombinaci různých druhů doprav s využitím stávajících parkovišť P+R (Park & Ride) a K+R (Kiss & Ride). Nadstandardně bude součástí úschovna pro 12 kol a stojany pro 20 kol v režimu B+R (Bike & Ride) vstřícném k cyklistům, kteří přijedou obdivovat krásy Moravského krasu ze sedla bicyklu.

Informace pro cestující týkající provozu terminálu budou umístěny v prostoru celé plochy na elektronických panelech, projekt počítá osadit elektronickými panely i jednotlivá odjezdová stanoviště včetně zařízení umožňující orientaci cestujících nevidomých.

Samozřejmostí bude vybudovaný bezbariérový přístup, plochy areálu budou osázeny zelení. Pokud se podaří zajistit veškeré povinné formality týkající se projektu a schválení dotace proběhne v letošním roce, stavba se uskuteční v předpokládaném termínu od podzimu roku 2017 s dokončením do konce června 2018.

Občané Blanska a návštěvníci Moravského krasu, ale i lidé, přijíždějící denně za prací a zábavou do okresního města tak dostanou důstojný přestupní terminál.

Vizualizace ke stažení 2MB 1, 23

4.3.2019 v rubrice: ČAD Obecně Autor: Ing. Jiří Šebela
 
© ČAD Blansko a.s.  posta@cadblansko.cz Poslední aktualizace: 24.6.22