OBECNĚ O MKD

MEZINÁRODNÍ KAMIÓNOVÁ DOPRAVA

Naše akciová společnost ČAD Blansko provozuje kamionovou dopravu od roku 1994. V roce 2.1.2003 byla zřízena pobočka v Pelhřimově s 5 kamiony. Postupem času došlo k nárůstu počtu kamionu na stávající počet 65. Strategickým obchodní partnerem naší firmy je Agrostroj Pelhřimov, a.s. pro který realizujeme převážnou část přeprav.

 

 

Mezinárodní kamionová doprava

  • Mezinárodní kamionová přeprava velkokapicitními vozidly po celé Evropě. Specializace na státy Německo, Rakousko, Holandsko, Francii
  • Poradenská a konzultační činnost
  • Zasílatelská činnost
  • Zprostředkovatelská činnost

 

Politika jakosti

Naše společnost je držitelem certifikátu Systém zabezpečení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2008

 

Dopravní technika

  • Tahače DAF 106 XF (EURO 6)
  • Návěsy KRONE

 

Pojištění

Na všechna vozidla, která zajišťují přepravy Vašeho zboží je sjednáno pojištění na přepravovaný náklad (např. poškození, ztráta, zcizení apod.) do výše 10 mil. Kč.

 

Sledovanost přeprav

Všechna vozidla jsou vybavena satelitním sledováním vozidel a mobilními telefony, pro okamžitou informovanost řidičů v případě změny dispozic a pro okamžité udání polohy vozidla.Řidiči pra­videlně udávají polohu vozidla a celá přeprava je sledována dle ČSN EN ISO 9001:2008.

 

Odbornost řidičů

Všichni řidiči, kteří se podílejí na přepravách v Mezinárodní kamionové dopravě jsou vybaveni příslušným odborným školením, pravidelnými lékařskými prohlídkami, psychologickým vy­šetřením, školením AD­R.