15. října 2017

Projekt autobusové nádraží - upřesnění

Tisková zpráva 16. 10. 2017

Nové autobusové nádraží v Blansku bude a dokonce už do poloviny roku 2018.

Akciová společnost ČAD Blansko jako soukromý investor získala dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na výstavbu nového moderního autobusového terminálu, který by měl vyrůst na místě stávajícího autobusového nádraží.

Na základě výběrového řízení byl vybrán dodavatel stavby, kterým je Společnost terminál Blansko STRABAG + OKM.

S touto skutečností seznámil starostu města a vedení města Blansko a prostřednictvím médií i širokou veřejnost ředitel společnosti Ing. Jiří Šebela.

Dílo v celkovém objemu 66,5 mil Kč bylo vysoutěženo za 51,3 mil. Kč a podle dalšího hodnotícího kritéria bude dokončeno a předáno k užívání veřejnosti 30.6.2018.

Dotace na výstavbu činí 85 % z maximální částky 50 mil. Kč, což představuje částku 42,5 mil Kč. Zbývající částku ve výši více jak 8,8 mil. Kč pokryje ČAD Blansko ze svých zdrojů.

Blansko, jako vstupní brána do Moravského krasu, tak konečně po letech snažení dostane moderní přestupní uzel.

Stavba ze skla a kovu s prvky dřeva, vhodně zapadající do charakteru CHKO Moravský kras je dílem architekta Zdeňka Eichlera z brněnské firmy EA architekti s.r.o.. Projekčně byla připravena projekční kanceláří INTERPLAN – CZ, s.r.o. také z Brna.

Samotný areál bude sestávat ze zastřešené plochy určené pro odbavení cestujících se šestnácti samostatnými odjezdovými stanovišti, z čehož budou čtyři pro autobusy MHD, dále z plochy určené pro odstavení parkujících autobusů a nádražní budovy, která poskytne zázemí pro cestující a obslužný personál dopravce. Jednotlivá odjezdová stanoviště budou podél komunikace na ulici Svitavské zastřešena prosklenou vzdušnou konstrukcí a na nástupních ostrůvcích podél řeky Svitavy budou přístřešky pro cestující.

Komfort pro cestující bude zajištěn v prosklené čekárně, vybavené sociálním zázemím, automaty s občerstvením a možností zakoupení jízdního dokladu nebo poskytnutí informace v kanceláři informací a předprodeje.

Zázemí pro personál nádraží bude tvořeno kanceláří dispečinku a denní místností pro řidiče včetně sociálního zázemí.

Terminál umožní využití kombinaci různých druhů doprav s využitím stávajících parkovišť P+R (Park & Ride) a K+R (Kiss & Ride). Nadstandardně bude součástí úschovna pro 12 kol a stojany pro 20 kol v režimu B+R (Bike & Ride) vstřícném k cyklistům, kteří přijedou obdivovat krásy Moravského krasu ze sedla bicyklu. Informace pro cestující týkající provozu terminálu budou umístěny v prostoru celé plochy na elektronických panelech, projekt počítá osadit elektronickými panely i jednotlivá odjezdová stanoviště včetně zařízení umožňující orientaci nevidomých cestujících.

Samozřejmostí bude vybudovaný bezbariérový přístup, plochy areálu budou osázeny zelení.

  Zpět na přehled novinek